psychoterapia EMDR Warszawa

interwencja kryzysowa terapia uzależnień konsultacje szkolenia

Oferuję szkolenia i warsztaty z zakresu

  • promocji zdrowia,
  • komunikacji interpersonalnej i rozwoju umiejętności psychospołecznych,
  • radzenia sobie ze stresem,
  • profilaktyki cyberprzemocy,
  • profilaktyki uzależnień,

a także szkoleń psychoedukacyjnych dla różnych grup zawodowych zajmujących się pomocą w sytuacjach około urazowych.