psychoterapia EMDR Warszawa

interwencja kryzysowa terapia uzależnień konsultacje szkolenia

Zaburzenie po stresie traumatycznym (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) jest zaburzeniem stresowym,  które pojawia się w reakcji na przeżycie lub bycie świadkiem traumatycznego zdarzenia. Stanowi niespecyficzną odpowiedź organizmu na wysoce stresujące zdarzenie odczuwane jako traumatyczne, które wywołało szok emocjonalny, bezradność i przerażenie, a którego długotrwałe skutki mogą się pojawić po tym doświadczeniu, na skutek przekroczenia możliwości poradzenia sobie z nim. Nie każda trauma skutkuje PTSD, ale PTSD zawsze jest wynikiem traumy.

 

PTSD – KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE WEDŁUG DSM-V

Kryterium A  - Ekspozycja na śmierć, zagrożenie śmiercią, poważne zranienie lub przemoc seksualną przejawiająca się w jeden lub więcej poniżej wymienionych sposobów (wymagane 1 z 4):

 • Bezpośrednie doświadczenie zdarzenia traumatycznego
 • Bycie świadkiem (osobiste) zdarzenia, które przytrafiło się innym
 • Uzyskanie informacji o tym, że ktoś z bliskich ( rodzina, przyjaciele) uczestniczył w zdarzeniu traumatycznym. W przypadku śmierci lub zagrożenia utratą życia członka rodziny/ bliskich przyjaciół zdarzenie musi być nacechowane przemocą lub przypadkowe
 • Doświadczanie powtarzających się lub ekstremalnych ekspozycji na awersyjne szczegóły zdarzenia traumatycznego ( np. ratownicy zbierający szczątki ludzkie, policjanci mający wgląd w drastyczne detale znęcania się nad dziećmi).

Kryterium B - Odtwarzanie zdarzenia — na przykład (wymagane 1 z 5):

 • Powtarzające się, intruzywne wspomnienia
 • Koszmary senne związane ze zdarzeniem,
 • Wtargnięcia („flashbacks”) - nagły nawrót wspomnień, lub też wizje sytuacji traumatycznej  
 • Intensywne lub długotrwałe cierpienie po ekspozycji na traumatyczne wspomnienia /przedłużony psychologiczny dystres
 • Fizjologiczna reaktywność ekspozycji na bodźce związane z wydarzeniem

 Kryterium C - Unikanie - na przykład: (wymagane 1 z 2)

 • Przykrych wspomnień, myśli , uczuć związanych z wydarzeniem traumatycznym
 • Zewnętrznych bodźców kojarzących się  z urazem (np, osoby, miejsca, rozmowy, działania, obiekty, lub sytuacje).

Kryterium D - Negatywne zmiany w nastroju i w treściach poznawczych i nastroju związane ze zdarzeniem traumatycznym, które rozpoczęło się lub pogorszyło po traumatycznym zdarzeniu – między innymi: (wymagane 2 z 7)

 • Niezdolność przypomnienia sobie najważniejszych cech traumatycznego wydarzenia (zwykle amnezja dysocjacyjna, nie z powodu urazu głowy, alkoholu lub narkotyków).
 • Utrzymujące się i często zniekształcone negatywne przekonania i oczekiwania dotyczące siebie i świata (np: "Jestem zły", "Świat jest całkowicie niebezpieczny")
 • Obwinianie siebie lub innych za spowodowanie traumatycznego zdarzenia lub wynikających z tego konsekwencji
 • Utrzymujące się negatywne emocje związane z urazem (np, strach, przerażenie, złość, poczucie winy, czy wstydu).
 • Uczucie oddalenia od innych (np, oderwania lub wyobcowania).
 • Znacząco zmniejszone zainteresowanie istotnymi aktywnościami (mającymi znaczenie przed urazem)
 • Stępiony afekt - trwała niezdolność do doświadczenia pozytywnych emocji.

Kryterium E - Zmiany w pobudzeniu i reaktywności:

Zmiany związane z urazem w pobudzeniu i reaktywności, które rozpoczęły się lub pogorszyły po traumatycznym wydarzeniu (wymagane 2)

 • Drażliwe lub agresywne zachowanie
 • Autodestrukcyjne lub lekkomyślne zachowanie
 • Nadmierna czujność 
 • Przesadzona reakcja zaskoczenia
 • Problemy z koncentracją
 • Zaburzenia snu

Kryterium F - Czas trwania (wymagane 2 z 6):

 • Utrzymywanie się objawów (z kryteriów B,C,D i E) przez ponad miesiąc.

Kryterium G - Znaczenie dla funkcjonowania:

 • Znaczące cierpienie związane z objawami lub upośledzenie funkcjonowania (na przykład: społecznego , zawodowego).

Kryterium H -  Wykluczenie:

 • Zaburzenie nie jest wynikiem leczenia, stosowania substancji, lub innej choroby.

 

Oprócz spełnienia kryteriów rozpoznania, osoba może doświadczać jednego  z następujących objawów w reakcji na bodźce związane z traumą:

 1. Depersonalizacja: doświadczenia bycia poza, bycia jakby obserwatorem lub oderwanym od siebie (np uczucie jakby "to nie dzieje się ze mną")
 2. Derealizacja: doświadczenie nierealności, dystans, lub zniekształcenia (na przykład "rzeczy nie są prawdziwe")

 

Źródło: http://www.ptsd.va.gov/professional/PTSD-overview/dsm5_criteria_ptsd.asp