psychoterapia EMDR Warszawa

interwencja kryzysowa terapia uzależnień konsultacje szkolenia

Jestem psychologiem klinicznym, psychotraumatologiem, pedagogiem i trenerem. Od lat, pracując z ludźmi, pomagam im w przejściu traumatycznych wydarzeń, w trudnych życiowych sytuacjach a także pomagam im w pełniejszym zrozumieniu samych siebie. Wierzę – i wielu wspaniałych ludzi, z którymi miałam szczęście pracować zdaje się to potwierdzać – że dzięki wspólnemu zaangażowaniu mogę pomóc podnieść jakość życia i sprawić, że przeżywanie każdego doświadczenia życiowego będzie pełniejsze i bardziej świadome.

Kwalifikacje psychologiczne uzyskałam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, posiadam certyfikat psychoterapeuty EMDR Europe. Prowadzę terapię indywidualną i grupową udzielając wsparcia szczególnie osobom doznającym ran psychicznych w następstwie zdarzeń losowych. Specjalizuję się we wczesnej interwencji psychologicznej po urazowych zdarzeniach, diagnostyce i terapii skoncentrowanej na traumie osób dorosłych oraz prowadzeniu warsztatów rozwojowych i szkoleń.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego /PTP/Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym /PTBST/, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem /ESTSS/ oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR /PTT EMDR/. Uczestniczyłam w szkoleniach dedykowanych między innymi: terapeutom pracującym z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych i ich rodzinom organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie; trenerom w Szkole Trenerów MATRIK opartej o standardy kompetencji trenerskich Thames Valley University w Londynie; specjalistom ds. przemocy w WAVE  Training Institute w Wiedniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie, Poradni Rodzinnej i Odwykowej SP ZOZ Centrum Odwykowego, na oddziale leczenia uzależnień w SP ZOZ MSWiA w Otwocku, Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie. Aktualnie współpracuję ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej, MEDI-sysytem MAZOWIA, Fundacją MEDERI Instytut "Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka" oraz Fundacją Centrum Praw Kobiet w Warszawie, jestem członkiem zespołu interdyscyplinarnego realizującego działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Udzielam wsparcia osobom borykającym się miedzy innymi z:

 • zaburzeniem po stresie traumatycznym (PTSD),
 • złożonym zespołem stresu pourazowego (Complex PTSD/ DESNOS),
 • doświadczeniami przemocy,żałoby, utraty,
 • konsekwencjami wzrastania w środowisku dysfunkcyjnym,  
 • zaburzeniami adaptacyjnymi, nerwicowymi,
 • zaburzeniami snu, depresją,
 • silnym pragnieniem lub poczuciem przymusu wykonywania określonych czynności (np. granie hazardowe),
 • uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu),
 • problemami w bliskich relacjach partnerskich i rodzinnych,
 • znaczących zmian życiowych,
 • doświadczeniem kryzysu osobistego.

Kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, pracuję pod nadzorem superwizora.