psychoterapia EMDR Warszawa

interwencja kryzysowa terapia uzależnień konsultacje szkolenia

Podejście EMDR (z ang. Eye movement desensitization and reprocessing  tłum. desensytyzacja i przetwarzanie za pomocą ruchu gałek ocznych) jest złożoną, ustrukturalizowaną i opartą na dowodach naukowych psychoterapią, która umożliwia leczenie objawów i zaburzeń, wynikających z negatywnych urazowych  doświadczeń.

Terapia EMDR ułatwia dostęp i przetwarzanie traumatycznych wspomnień i innych doświadczeń niekorzystnie wpływających na funkcjonowanie, sprowadzając je do bardziej adaptacyjnej formy. Leczenie terapią EMDR jest stosowane szczególnie przy pojedynczych ostrych  traumach jak wypadki, przemoc, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, zdarzenia wojenne, napaść, gwałt etc. jak też wielokrotna, długotrwała ekspozycja na sytuacje urazowe np. trwająca psychiczna/ seksualna przemoc, wykorzystywanie seksualne, wojna, tortury, obozy.

Wykorzystywana jest przede wszystkim w zaburzeniach po stresie traumatycznym (PTSD), fobiach, depresji, nadużywaniu substancji psychoaktywnych, leczeniu wielu różnych innych problemów psychologicznych / zaburzeń, które mają składniki lęku czy depresji.

W procesie terapii EMDR, stosuje się szczegółowe procedury, aktywujące naturalne procesy gojenia emocjonalnych ran powodujących intensywne cierpienie. Nadrzędnym celem EMDR jest przetworzenie zablokowanego wspomnienia, obniżenie poziomu negatywnych emocji i wzmocnienie pozytywnych przekonań na swój temat.

Terapia polega na dwustronnej stymulacji półkul mózgowych za pomocą ruchu gałek ocznych lub innym rodzaju stymulacji mózgowego systemu przetwarzania informacji, tj. przetwarzania sieci pamięciowych traumy /(mózg emocjonalny/ i sieci z pamięci świadomej /mózg poznawczy/. Traumatyczne wspomnienia zapisywane są w nieświadomej i emocjonalnej części mózgu i nie łączą się z częścią świadomą. Powoduje to, że każde wydarzenie przypominające choć trochę to pierwsze /traumatyczne/ i silnie stresujące zdarzenie staje się czynnikiem spustowym w aktywacji siatki wspomnień mózgu emocjonalnego.

Konsekwencją tego mogą być między innymi pojawiające się natrętne myśli dotyczące zdarzenia, koszmary senne, tendencja do unikania przypominania o zdarzeniu, zaburzenia snu, odżywiania, wybuchy złości, samookaleczenia, pogorszenie stanu zdrowia, chroniczny, niewytłumaczalny ból, problemy w podejmowaniu decyzji, ataki paniki, kompulsywne i obsesyjne zachowania, emocjonalne odrętwienie, utrata sensu życia czy izolacja społeczna.

Podejście EMDR rekomendowane jest przez międzynarodowe i  krajowe organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym m.in.: American Psychiatric Association; National Institute of Health & Clinical Excellence; Department of Veterans Affairs and Department of Defence; Światową Organizację Zdrowia (WHO).